lördag 29 januari 2011

Love the 60´s

Från inspelningen av De missanpassande...

Den 29 juni 1956 gifte Marilyn Monroe sig med sin tredje man, dramatikern Arthur Miller. Miller var med och skrev en del av filmen De missanpassade-1961, den kvinnliga rollkaraktären var speciellt skriven för Monroe. Den var hennes sista fullbordade film. Marilyn och Arthur förhållande tog slut den 20 januari 1961. 1962 fick hon Golden Globe igen men nu för Female World Film Favorite. Marilyn gjorde 30 filmer och lämnade endast en ofullbordad, Something's Got to Give-1962.

Inga kommentarer: